Verka här?

Flera kreativa entreprenörer har redan etablerat sig inom området och vi vill ha in fler.
Tror du att din verksamhet skulle passa i Slakthuset?
Var med och bygg upp något nytt och speciellt tillsammans med oss och andra eldsjälar i Slakthuset!

Här hittar du lokaler för hantverk, matproduktion, restaurang, event, kultur, kontor med mera.

Kontakta oss och presentera din idé och dina önskemål:
info@slakthusetgbg.se