Behandling av personuppgifter

Higab och Klövern behandlar alltid personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en individ, t ex namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en individ, t ex namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Intresseanmälan lokal
I samband med att du skickar in din intresseanmälan lämnar du dina kontaktuppgifter (namn, e-post och/eller telefonnummer). Dessa uppgifter används för att vi ska kunna kontakta dig. Om vi inte har någon passande lokal för tillfället kan vi – efter samtycke från dig – spara dina uppgifter under en begränsad tid om en lämplig lokal blir ledig. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Intresseanmälan nyhetsbrev
När du skickar in en intresseanmälan för nyhetsbrev lämnar du dina kontaktuppgifter (namn och e-postadress). Dessa uppgifter registreras i utskickslistan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet och dina uppgifter tas då automatiskt bort. Uppgifterna används inte i något annat syfte än för att distribuera nyhetsbrevet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vid intresseanmälan för lokal sparas uppgifterna ett år om inget annat är överenskommet. För nyhetsbrevet sparas uppgifterna till dessa att prenumerationen avslutas eller om nyhetsbrevet upphör.

Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Individer har rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter:
Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
Rätt till rättelse, dvs en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering, dvs en rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt till begränsad behandling, dvs en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
Rätt till dataportabilitet, dvs en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall en registrerad person skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne kontakta oss via info@slakthusetgbg.se.