En upplevelse för alla sinnen

I Slakthuset vill vi skapa en plats där ursprung och kreativitet blomstrar fritt. Målsättningen är en plats för experimentlusta och skaparkraft med platsens DNA i fokus – mat och matproduktion.

Småskalig produktion av mat, dryck och design, restaurang och kultur. Ett möte mellan gammalt och nytt, återblick och nytänkande. En självklar destination för göteborgare och besökare.

Det sitter i väggarna

En plats som Slakthuset har en genuin atmosfär som nya byggnader inte har. Här har människor arbetat med matproduktion i över hundra år och det finns otaliga berättelser i de vackra tegelfasaderna.

Det är en känsla som vuxit fram över tid och den vill vi bevara och bygga vidare på. I Slakthuset vill vi ha kvar känslan av historien och samtidigt erbjuda något helt nytt. Hantverket är det centrala. Mathantverk som ost- och vintillverkning på nya sätt. Konst- och brukshantverk som sadelmakeri, skrädderi, smide och möbelsnickeri. Odling.  Upplevelser med alla sinnen som du inte hittar någon annanstans.

Två kvinnor arbetar med hantverk vid ett bord

Uppbyggnad pågår

Om du passerar genom Slakthuset så ser du att det pågår en massa olika aktiviteter, det hamras och borras på flera håll. Vi håller på för fullt att rusta upp och anpassa byggnaderna för nya verksamheter som ska flytta in.

Det är spännande att befinna sig i ett uppbyggnadsskede där vi inte riktigt vet slutresultatet ännu. Det är inga färdiga standardlösningar – det nya Slakthuset växer fram och utvecklas med hjälp av de människor som verkar där. Vi är inte rädda för nya idéer och testar oss fram tillsammans. Ibland blir det galet, ofta blir det lysande.

Har du en verksamhet du tror skulle passa i Slakthuset? Kontakta oss gärna! 

”Ända sedan vi fick syn på Slakthuset och hörde om planerna för området har det varit dit vi siktat”

Johan Rudh, Cityysteriet